Vi tilbyder

Rådgivning & sparring

B2A medvirker til at øge dansk export til de afrikanske markeder, og derigennem at skabe en stabil vækstbase for danske virksomheder. B2A medvirker til at sikre danske virksomheder en stærk position på de afrikanske markeder


ANALYSE, MARKEDSSCREENING OG FEASIBILITY STUDY

I B2A tilbyder vi analyser, markedsscreening og feasibility study i Afrikanske lande syd for sahara.


PARTNERSHIPS

Gennem vort brede lokale netværk i Afrika, kan vi hjælpe med at finde den rigtige lokale partner for din virksomhed.


FINANSIERING

Mange profitable forretninger i Afrika bliver bremset af manglende finansiering. B2A tilbyder corporate finance som hjælp til at finansiere Afrikanske investeringer.


IMPLEMENTERING

B2A yder rådgivning i implementeringsfasen af nye virksomheder og forretninger i Afrika.

Netværk i Afrika

Vore partnerskabersamt netværk forgrener sig i en lang række centrale lande i Afrika, på tværs af brancher og de forskellige niveauer i det afrikanske samfund.


BRANCHER

  • Transportsektoren (logistik, told, fragt)
  • Fødevaresektoren (import og distribution af fisk, kød, og andre varer)
  • Handel, import & export af forskellige commodities
  • Landbrug, skovdrift
  • Industri og minedrift
  • Finansielle sektor (projekt – og handelsfinansiering)

NIVEAUER I SAMFUNDET

  • Operationelle (konsulenter, mv.)
  • Taktiske (direktører, finansiering mv.)
  • Strategiske (Chiefs, advokater, politisk)